WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Implementácia systému SmartStock.WMS v spoločnosti NOHEL GARDEN
Ing. Petr Nohel NOHEL GARDEN SmartStock.WMS - riadenie skladových operácií v reálnom čase mobilnými terminálmi. Značenie tovaru, paliet a paletových miest čiarovými kódmi. Systém rieši všetky skladové operácie. 80 súčasne pracujúcich užívateľov. Komunikácia s IS JKR Byznys Win. Mobilné terminály Datalogic Falcon 4420, RF sieť Colubris Networks.
Popis spoločnosti:
Dodávateľ záhradníckých potrieb

Lokalita:
Dobříš
Technológie:
Mobilné terminály Datalogic, Bezdrôtové siete Colubris, Tlačiarne etiket Argox

Prípadová štúdia o WMS projekte >>>


Warehouse Management System SmartStock.WMS pre 3PL operátora
Instar Logistics Implementácia automatizovaného systému pre online riadenie skladov. So zavedením SmartStock.WMS došlo k obmedzeniu chybovosti pri spracovaní príkazov. Významným prínosom pre klienta je funkcionalita zúčtovanie tzv. „billing“, vhodná najmä pre 3PL operátory. Na základe preddefinovaných pravidiel dokáže spočítať cenu za uskutočnené skladové služby. Systém ponúka niekoľko možností pre zúčtovanie napr. na palety, na kusy, podľa hmotnosti či jednotlivých dokladov.
Popis spoločnosti:
Logistika

Lokalita:
Rusko
Technológie:


Prípadová štúdia o WMS projekte >>>

« späťvpred »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky