WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Prínosy SmartStock.WMS

Presné a včasné vykrývanie objednávok

Systém SmartStock.WMS poskytuje pokročilé nástroje pre správu objednávok a rezerváciu tovaru pre tieto objednávky. Rezervácia prebieha automaticky podľa definovaných pravidiel vrátane možnej náhrady tovaru a s ohľadom na výrobné šarže, sériové čísla či expiračnú dobu. Možná je i manuálna rezervácia umožňujúca rezervovať do objednávky všetok volný tovar na sklade bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlá.

Skladový dispečer má k dispozícii podrobné informácie o stave a stupni rozpracovanosti objednávky, rovnako ktoré položky objednávky a koľko už bolo rezervované, vyskladnené, zabalené a expedované a ktorí pracovníci na objednávke aktuálne pracujú.

Dispečer môže efektívne riadiť spracovanie jednotlivých objednávok, tak aby boli pripravené k expedícii v stanovený čas. Každá skladová operácia je ihneď nielen zaznamenaná, ale zároveň je vykonaná i kontrola jej korektnosti. Objednávka je tak vychystaná nielen včas, ale i presne a bez chýb ako sú zámeny tovaru, nesprávny počet kusov či nesprávne šarže alebo expirácie.

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky