WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Warehouse Management System (WMS)

Týmto názvom bývajú všeobecne označované systémy riadenia skladových operácií v distribučných centrách, veľkoobchodných skladoch, logistických centrách a iných skladovacích priestoroch. Nasadzovanie WMS do skladov je vynútené stále viac rastúcim tlakom na zvyšovanie obrátkovosti zásob, požiadavky na lepšie využívanie skladovacích plôch, zníženie počtu chýb a zámen pri vyskladňovaní a v neposlednej rade taktiež požiadavkom na zvýšenie efektivity činností a zvýšenie produktivity práce. S rozvojom bezdrôtových technológií, umožňujúcich on-line prepojenie mobilnej výpočtovej techniky s podnikovým IS, je poznateľná výrazná tendencia k prechodu od „papierovo“ riadených systémov k on-line systémom, založených na bezdrôtovej Wi-Fi sieti v skladoch a mobilných termináloch s integrovaným snímačom čiarového kódu.


Technológia SmartStock.WMS »

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky