WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Vlastnosti systému SmartStock.WMS

Bezpečnosť a spoľahlivosť

SmartStock.WMS je samostatne pracujúci systém, ktorý beží na vyhradenom aplikačnom servery alebo priamo na podnikovom servery. Je vyžadovaný serverový operačný systém Windows 2000/2003, prístup na databázový server MS SQL 2000 alebo 2005 a inštalácia telnet serveru. SmartStock.WMS beží ako serverová aplikácia, na mobilných termináloch beží iba telnet klient, ktorý komunikuje so serverovou aplikáciou. Na termináloch teda vlastná aplikácia nebeží a nie sú tu ukladané žiadne dáta. Sú tu zobrazované iba výsledky komunikácie so serverovou aplikáciou. To je spolu s transakčným spracovaním dát a ich bezpečným ukladaním na SQL server zárukou mimoriadnej robustnosti celého systému a vysokej odolnosti proti akejkoľvek strate či poškodeniu dát. Pokiaľ dôjde v prevádzke k vybitiu baterií terminálu alebo sa terminál dostane mimo dosah rádiového signálu, nemá to žiadny vplyv na beh aplikácie a uložení dát.

Ergonómia

Návrh systému je maximálne podriadený požiadavke jednoduchosti ovládania aplikácie z mobilného terminálu. Mimoriadne zložitá obchodná logika serverovej aplikácie je transformovaná do jednoduchých a jasných príkazov na displeji terminálu. Obsluha tak nie je zaťažovaná a rozptylovaná nadbytočnými informáciami.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky