WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Warehouse Management System SmartStock.WMS pre 3PL operátora
Instar Logistics Implementácia automatizovaného systému pre online riadenie skladov. So zavedením SmartStock.WMS došlo k obmedzeniu chybovosti pri spracovaní príkazov. Významným prínosom pre klienta je funkcionalita zúčtovanie tzv. „billing“, vhodná najmä pre 3PL operátory. Na základe preddefinovaných pravidiel dokáže spočítať cenu za uskutočnené skladové služby. Systém ponúka niekoľko možností pre zúčtovanie napr. na palety, na kusy, podľa hmotnosti či jednotlivých dokladov.
Popis spoločnosti:
Logistika

Lokalita:
Rusko
Technológie:


Prípadová štúdia o WMS projekte >>>

« späťvpred »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky