WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Vlastnosti systému SmartStock.WMS

Hardwarová nezávislosť

Architektúra systému postavená na telnet server / klient je zárukou nezávislosti na výrobcovi a type mobilných terminálov. Aplikáciu je možné využívať na akomkoľvek bezdrôtovom terminále, ktorý podporuje telnet, podporuje funkční klávesy F1 až F10 a má rozmery displeju aspoň 20 znakov x 16 riadkov, napr. Datalogic, Motorola (Symbol), Intermec, LXE, Teklogix, HHP.

Flexibilita

Dôležitou vlastnosťou moderného informačného systému je schopnosť prispôsobiť sa procesom užívateľa. O Warehouse Management Systéme to platí dvojnásobne, lebo logistické procesy a zvyklosti užívateľov sa veľmi výrazne líšia a to i v rámci ronakej brandže. SmartStock.WMS v tomto smere ponúka unikátnu flexibilitu, pretože základná filozofia je postavená na existencii vývojového jadra, ktorého dokumentácia je dostupná pre implementačných a vývojových partnerov. Takto je možné veľmi efektívne meniť či doplniť požadovanú funkcionalitu na implementačnej úrovni. Do systému sú taktiež začlenené unifikované nástroje pre tvorbu baliacich listov, adresných a iných etikiet. Tieto zmeny je možné vykonávať na implementačnej či dokonca užívateľskej úrovni.

Integrácia do podnikového informačného systému »

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky