WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Implementácia systému SmartStock.WMS pre riadenie skladov v reálnom čase v spoločnosti Delimax a.s.
Delimax a.s.
Hlavné ciele projektu:
• Rýchlo a pružne reagovať na objednávky zákazníkov
• Zdokonalenie plánovánia výroby a prehľad o stave skladu

Riešenie:
• On-line riadenie skladových operácií
• Bezdrôtová WiFi sieť
• Integrácia do podnikového IS

Výsledky projektu:
• Včasné a presné informácie o stave skladu on-line
• Spresnenie plánovania výroby
• Presné a včasné vychystávanie
• Minimalizácia chýb a zámen pri vyskladňovaní
Popis spoločnosti:
Spoločnosť Delimax je významným potravinárskym výrobcom, ktorý sa zaoberá spracovaním morských rýb, výrobou lahôdkových šalátov a rybacích výrobkov. Ich výrobky sú prostredníctvom maloobchodných reťazcov dostupné nielen v celej Českej republike, ale spoločnosť začína významne expandovať i do okolitých štátov.
Lokalita:
Hodonín
Technológie:
Mobilné terminály Datalogic, Bezdrôtové siete Proxim, Tlačiarne etiket Zebra
Prípadová štúdia:
CS_Barco_WMS_Delimax_SK.pdf
Východzia situácia
Hlavným obchodným tromfom klienta, vedľa samozrejmej kvality produktov, je schopnosť veľmi rýchlej a pružnej reakcie na objednávky zákazníkov, veľakrát za niekoľko hodín. To spolu s charakteristickou krátkou dobou exspirácie výrobkov kladia značné požiadavky na dobré plánovanie výroby a dokonalý prehľad o stave skladu. Tieto požiadavky boli hlavným motívom pre implementáciu Warehouse Management Systému, pracujúceho v reálnom čase a poskytujúcim okamžitý a detailný prehľad o dianí v sklade hotových výrobkov.

Implementácia projektu
Pred dvoma rokmi bolo prijaté rozhodnutie o implementácii on-line systému riadenia skladových operácií a pre tento projekt bola zvolená spoločnosť Barco, s.r.o. so svojím produktom SmartStock.WMS. Riešenie je postavené na použití mobilných terminálov s integrovaným snímačom čiarového kódu pracujúcich v bezdrôtovej WiFi sieti. Pre identifikáciu tovaru, paliet a skladových adries sú využívané čiarové kódy. Implementácia celého systému prebiehala v priebehu celého roku 2004 a po niekoľkých mesiacoch skúšobnej prevádzky bol v závere roku SmartStock.WMS spustený do ostrej rutinnej prevádzky.

Výsledky projektu
Presné a potvrdené informácie o aktuálnom stave skladu vrátane množstva rôzných balení od rovnakého produktu a stráženie exspiračných dôb predstavuje významný posun v zlepšení práce skladu. Z podnikového informačného systému sú priebežne importované do systému SmartStock.WMS objednávky od zákazníkov, pre ktoré sú automaticky rezervované tovary.

Tento komplikovaný proces, keď sa musí brať do úvahy stav skladu, požiadavka daného odberateľa na ešte ostávajúcu exspiračnú dobu výrobku, možná náhradu výrobku iným výrobkom, požiadavka na FIFO a mnoho ďaľších parametrov, beží celý na pozadí a automaticky. Tovar je potom vychystávaný presne a optimálne podľa nastavených a požadovaných parametrov.V systéme SmartStock.WMS je priebežne porovnávané prichádzajúce objednávky zo stavom skladu a to poskytuje veľmi komfortné nástroje pre presné plánovanie výroby. V tejto oblasti bol zaznamenaný výrazný prínos a nedochádza k disproporciám medzi výrobou a expedíciou.

Ďaľšími významnými prínosmi je minimalizácia chýb pri vyskladňovaných objednávkach, zamedzenie zámen tovaru, automatizovaná tlač expedičných paletových etikiet podľa štandardu UCC/EAN 128 individuálne pre každého odberateľa, detailná evidencia vyrobeného tovaru, vykonávanie priebežných inventúr a minimalizácia strát tovarov.

Návratnosť investície do systému SmartStock.WMS je u tohoto klienta odhadovaná na 12 až 18 mesiacov.
« späťvpred »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky