WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Prínosy SmartStock.WMS

Presná skladová evidencia v reálnom čase

Všetky skladové operácie a pohyby tovaru sú systémom zaznamenávané v reálnom čase a v mieste ich vzniku.

Užívateľ má preto vždy k dispozíci absolútne presné údaje o stave tovaru na sklade vrátane výrobných šarží, sériových čísel a expiračních dôb. Systém eviduje nielen kde sa v sklade tovar aktuálne nachádza, ale aj na ktorých konkrétnych nosičoch (paletách) je umiestnené.

Užívateľ disponuje presnými a aktuálnymi údajmi o všetkých skladových operáciach, stave objednávok, tovaru na sklade či o vyťaženosti pracovníkov. SmartStock.WMS poskytuje nástroje, pomocou ktorých môžu byť vytvárané najrôznejšie štatistiky a zostavy nad aktuálnymi i historickými údajmi.

Je možné sledovať a vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých pracovníkov, prietok tovaru skladom, obrátkovosť tovaru a priemerné stavy, takisto analyzovať jednotlivé skladové procesy alebo vyťaženosť skladu či jeho jednotlivých skladových lokácií.

Presná a aktuálna skladová evidencia okrem iného minimalizuje riziko straty či krádeže tovaru alebo toho, že tovar nebude vyskladnený včas a uplynie jeho expiračná či záručná doba. V neposlednom rade dochádza k presnejšiemu materiálovému plánovaniu, k zníženiu objemu prostriedkov viazaných v minimálnej či núdzovej zásobe a zároveň i k efektívnejšiemu využitiu skladovacích priestorov.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky