WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Prínosy SmartStock.WMS

Zvýšenie produktivity práce

SmartStock.WMS optimalizuje a riadi všetky skladové operácie s ohľadom na maximálnu efektivitu a zjednodušenie všetkých činností. To spoločne s kontrolou všetkých vykonávaných operácií a presnou skladovou evidenciou podstatne zvyšuje produktivitu práce.

SmartStock.WMS umožňuje sledovať a vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých pracovníkov a v prípade chyby jednoducho dohľadať zodpovednú osobu. To vedie k zvýšeniu motivácie pracovníkov a ďalšiemu rastu produktivity práce.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky