WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Implementácia systému SmartStock.WMS pre online riadenie skladov v spoločnosti DELIMAX

Warehouse Management Systémy pro on-line řízení skladů přináší možnosti pružné reakce na požadavky odběratelů. Respektováním předem stanovených parametrů dodávek, sledováním doby expirace či minimalizací chyb a záměn při provádění skladových operací spolehlivě dosahují udržování vysoké úrovně poskytovaných služeb zákazníkům.

Problematika řízení skladů s rychloobrátkovým zbožím
Problematika řízení skladů zejména v logistice rychloobrátkového zboží je charakteristická velkou variabilitou požadavků na funkcionalitu systému, která se zákazník od zákazníka výrazně liší. Zejména v posledních letech výrazně vzrostl tlak na kvalitu a včasnost dodávek ze strany odběratelů. Společnosti, které nejsou schopny pružně reagovat na požadavky odběratelů a vždy zajistit potřebné dodávky pro své odběratele tak riskují, že tato jinak lukrativní spolupráce může velmi rychle skončit. V důsledku toho velmi vzrostla závislost dodavatelů na aktuálních a přesných informacích o objednávkách a stavu zásob v reálném čase, bez nichž již není možno takové podmínky zajistit. Tím výrazně narostly i požadavky na skladové systémy a jejich funkcionalitu. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby WMS systém byl koncipován jako modulární otevřený systém, který lze efektivně integrovat do každého podnikového informačního systému a jehož funkcionalitu lze pružně a rychle měnit a reagovat tak na požadavky každého zákazníka.

Implementace systému SmartStock.WMS ve společnosti DELIMAX
Společnost Delimax je významným potravinářským výrobcem, který se zabývá zpracováním mořských ryb, výrobou lahůdkových salátů a rybích výrobků. Jejich výrobky jsou prostřednictvím maloobchodních řetězců dostupné nejen v celé České republice, ale společnost začíná významně expandovat i do okolních zemí. Jedná se tedy o výrobky, pro které je zejména charakteristická krátká doba expirace výrobků a pro něž je velmi důležité přesné zvládnutí všech výrobních a logistických procesů.

Důvody pro zavedení systému
Hlavním motivem pro implementaci Warehouse Management Systému pracujícím v reálném čase a poskytujícím okamžitý a detailní přehled o dění ve skladu hotových výrobků byly zejména požadavky na vytvoření včasného přístupu k přesným a spolehlivým informacím s cílem uskutečňovat přesnější a rychlejší rozhodnutí pro přesné plánování výroby, zajištění schopnosti velmi rychlé a pružné reakce na objednávky zákazníků mnohdy v řádu hodin a požadavky na minimalizaci chyb a záměn při provádění skladových operací při zohlednění sledování všech parametrů a požadavků na zakázky pro každého zákazníka.

Přínosy řešení
Přesné a potvrzené informace o aktuálním stavu skladu včetně mnoha různých balení od stejného produktu a hlídání expiračních dob představuje významný posun ve zlepšení práce skladu. Z podnikového informačního systému jsou průběžně importovány do systému SmartStock.WMS objednávky od zákazníků, pro které je automaticky rezervováno zboží. Tento komplikovaný proces, kdy se musí brát v úvahu stav skladu, požadavek daného odběratele na zbývající expirační dobu výrobku, možnou náhradu výrobku jiným výrobkem, požadavkem na FIFO a mnoho dalších parametrů, běží zcela na pozadí a automaticky. Zboží je poté vychystáváno přesně a optimálně dle nastavených a požadovaných parametrů.

V systému SmartStock.WMS jsou průběžně porovnávány příchozí objednávky se stavem skladu a to poskytuje velmi komfortní nástroje pro přesné plánování výroby. V této oblasti byl zaznamenán výrazný přínos a nedochází k disproporcím mezi výrobou a expedicí.

Dalšími významnými přínosy je minimalizace chyb při vyskladňovaných objednávkách, zamezení záměn zboží, automatizovaný tisk expedičních paletových etiket dle standardu UCC/EAN 128 individuálně pro každého odběratele, detailní evidence vyrobeného zboží, provádění průběžných inventur a minimalizace ztrát zboží. Návratnost investice do systému SmartStock.WMS je odhadována na 12 a 18 měsíců.

Případovou studii ve formátu pdf lze stahnout v zde:

O systému SmartStock.WMS

Warehouse Management System SmartStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro on-line řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána výhradně pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů. Tím výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s unikátní architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do informačního systému.

Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing and Business Development Manager

Barco, s.r.o.
Okružní 741
686 05 Uherské Hradiště
Czech Republic
Tel: +420-572 52 00 38
Fax: +420-572 52 00 32
www.barco.cz
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky