WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Moderný viaceúčelový sklad spoločnosti NOHEL GARDEN je riaden WMS s 80 užívateľmi

Investícia do Warehouse Management Systému SmartStock.WMS, ktorý riadi všetky skladové operácie v modernom viaceúčelovom sklade spoločnosti Nohel Garden, sa oplatili. Počet užívateľov WMS systému už onedlho prekročí 80 užívateľov.

Uh. Hradiště, 11.3.2008, Česká republika

NOHEL GARDEN, najväčší dodávateľ a distribútor záhradkárskych potrieb v Českej republike a na Slovensku, pokračuje v expanzii skladových kapacít. Za týmto účelom vybudoval v Dobříši moderný viacúčelový sklad o rozlohe 9000 m2.

Keďže systém obchodovania pokladá veľké nároky na logiku skladovania a dokonalé znalosti sortimentu a skladu, už od počiatku bolo zrejmé, že sa skladovanie v tomto sklade nezaobíde bez zavedenia Warehouse Management Systému. Zpôsob vybavovania zakázok je charakteristický jednak veľkosťou objednávok s extrémnym počtom položiek tak aj veľkou podobnosťou jednotlivých položiek. Preto za účelom bezchybnej prevádzky skladu sa spoločnosť rozhodla pre implementáciu Warehouse Management Systému SmartStock.WMS pre riadenie skladových operácií v reálnom čase.

Spoločnosť Nohel Garden od systému očakáva výrazný posun v presnosti práce skladníkov, minimalizácii chýb pri vychystávaní tovaru a dodržiavania obchodných pravidiel potrebných pre presné a správne vykrytie objednávok zákazníkov a ich 100% spokojnosť.

Projekt je v súčasnej dobe vo fáze ostrej prevádzky, naďalej prebieha optimalizácia a odladenie celkového riešenia. V dôsledku rozširovania skladových kapacít došlo už k podstatnému rozšíreniu systému z pôvodného počtu 50 užívateľov až na počet 80 súčasne pracujúcich užívateľov. Týmto sa projekt v spoločnosti Nohel Garden zaraďuje medzi jedinečné projekty svojho druhu v ČR.

Kontakt:
Tomáš Kubíček, Marketing Manager
Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038
email: tkubicek (at) barco.cz
www.barco.cz

O spoločnosti Barco

Spoločnosť Barco je významným poskytovateľom riešení v oblasti využívania čiarových kódov, RFID a bezdrôtových technológií v podnikových procesoch. Špecializuje sa na oblasť riadenia skladov s využitím mobilných terminálov a bezdrôtovej infraštruktúry. Vlajkovým produktom spoločnosti Barco je systém SmartStock.WMS pre online riadenie skladov. Spoločnosť bola založená v roku 1993, základný kapitál je 2 000 000 Kč. Spoločnosť má certifikát ISO9001:2001.
www.barco.sk

O systéme SmartStock.WMS

Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletným „bezpapierovým“ riešením pre online riadenie skladov, ktorý pracuje ako nadstavba skladovej evidencie v podnikovom IS. Systém je založený na jednoznačnej identifikácií tovaru, manipulačných jednotiek a skladových miest pomocou čiarových kódov. Aplikácia je napísaná pre použitie mobilných terminálov so snímačom čiarových kódov pracujúcich v bezdrôtovej WiFi sieti. SmartStock.WMS optimalizuje všetky operácie, pohyb pracovníkov po sklade a zároveň kontroluje korektnosť všetkých operácií čítaním odpovedajúcich čiarových kódov a výrazným spôsobom zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly pri práci v sklade. SmartStock.WMS je stavaný na modernej platforme Microsoft .NET, ktorá je spolu s architektúrou systému zárukou mimoriadnej flexibility systému a rýchlej implementácie do IS.
www.smartstock.sk

O spoločnosti NOHEL GARDEN

Firma NOHEL GARDEN je najväčším dodávateľom záhradkárskych potrieb v ČR a SR. Bola založená v roku 1991 a jej sídlo je v Budínku, neďaleko mesta Dobříš. Zázemie firmy tvorí moderný a viaceúčelový sklad, o rozlohe 9000 m˛ krytej skladovacej plochy vrátane vzorkárne a potrebného zázemia, s možnosťou ďalšieho rozvoja. Firma spolupracuje s českými aj zahraničnými dodávateľmi. Pobočka firmy je takisto na Slovensku.
www.nohelgarden.cz
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky