WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Warehouse Management: Kľúčové faktory úspechu v projektoch WMS

Uh. Hradiště, 15.5.2007

Zavádzate Warehouse Management Systém (WMS)? Každý WMS projekt má svoje špecifikácie a líši sa zákazník od zákazníka i v rámci rovnakého odboru. Odhaliť úzke miesta projektov bez predchádzajúcich skúseností nie je samozrejmosťou a každá chybička v projekte sa tak môže nečekane predražiť. Seminár, ktorý sa zaoberá kľúčovými faktormi úspechu v projektoch WMS pripravila spoločnosť Barco.

Nasadenie Warehouse Management Systému pre riadenie skladov v reálnom čase sa stáva potrebným nástrojom pre efektívne riadenie skladových operácií, dosiahnutie vyššej presnosti, elimináciu chybovosti a zaistenie 100% úrovne služieb zákazníkom. Skúsenosti z realizovaných projektov jednoznačne ukazujú na prínosy, ktoré sa prejavujú v úrovni nižších nákladov a vyššej produktivity. Návratnosť investície do takéhoto systému býva obvykle okolo 12 mesiacov.

Rýchla návratnosť a optimálne náklady projektu sú však závislé na celej rade faktorov, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou WMS systému. Každý projekt je veľmi špecifický. Systémy skladovania sú veľmi rôznorodé a líšia sa veľmi i v rámci rovnakého odboru.

Poukázať na kľúčové faktory úspechu WMS projektov a upozorniť na úzke miesta pri plánovaní a implementácií WMS projektov si kladie za cieľ seminár: „Kľúčové faktory úspechu v projektoch WMS“. Seminár pripravila spoločnosť Barco, integrátor v oblasti RFID a čiarových kódov. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 21.6.2007 v hoteli CORINTHIA PANORAMA v Prahe. Program seminára nájdete na www.barco.cz. Vašu účasť prosím potvrďte do 15.6.2007 na email: sales@barco.cz

Na seminári spolupracujú spoločnosti Barco a Motorola. Seminár podporili spoločnosti Barco, Motorola a ARGOX. Mediálnymi partnermi sú časopisy ITsystems, Logistika a internetové média iHNed.cz, Skladuj.cz a SystemOnLine.cz.


Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing Manager
Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038
email: tkubicek@barco.cz
www.barco.cz


O spoločnosti Barco

Spoločnosť Barco je významným poskytovateľom riešenia v oblasti využívania čiarových kódov, RFID a bezdrôtových technológií v podnikových procesoch. Špecializuje sa na oblasť riadenia skladu s využitím mobilných terminálov a bezdrôtovej infraštruktúry. Vlajkovým produktom spoločnosti Barco je systém SmartStock.WMS pre online riadenie skladov. Spoločnosť má certifikát ISO9001:2001.
www.barco.sk

O systéme SmartStock.WMS

Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletným „bezpapierovým“ riešením pre online riadenie skladov, ktorý pracuje ako nadstavba skladovej evidencie v podnikovom IS. Systém je založený na jednoznačnej identifikácii tovaru, manipulačných jednotiek a skladových miest pomocou čiarových kódov. Aplikácia je napísaná pre použitie mobilných terminálov so snímačom čiarových kódov pracujúcich v bezdrôtovej WiFi sieti. SmartStock.WMS optimalizuje všetky operácie, pohyb pracovníkov po sklade a zároveň kontroluje korektnosť všetkých operácií čítaním odpovedajúcich čiarových kódov a výrazným zpôsobom zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly pri práci v sklade. SmartStock.WMS je vystavený na modernej platforme Microsoft .NET, ktorá je spolu s architektúrou systému zárukou mimoriadnej flexibility systému a rýchlej implementácie.
www.smartstock.sk
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky