WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Balenie

V rámci vychystávania je každá objednávka či subobjednávka smerovaná na konkrétnu baliacu lokáciu. Tu môže byť voliteľne skontrolovaná kompletnosť celej objednávky a potom je vytlačený baliaci list, ktorý je priložený do balenia a celá objednávka je zabalená.

Expedícia

Po balení následuje expedícia, kde sú na termotransférovej tlačiarni vytlačené adresné štítky s uvedením adresáta, čísla objednávky, čísla dodacieho listu, hmotnosti či iných užívateľsky voliteľných údajov. Každý adresát môže mať teoreticky iný formát etikety s inými údajmi. Potom sú kartóny / palety pripravené k preprave a definitívne vyskladnené zo skladu. V rámci nakladania na dopravné prostriedky je možnosť každú zásielku doplniť údajmi typu EČ vozidla, meno vodiča apod. Následne sú údaje o vyskladnenom tovare exportované do podnikového IS.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky