WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Doplňovanie vychystávacích miest

Pokiaľ sú v sklade nadefinované vychystávacie lokácie, je ich stav monitorovaný a pri príchode každej objednávky je porovnávané požadované množstvo so skutočným stavom na vychystávacej lokácii a prípadne je vygenerovaný príkaz pre jeho doplnenie. Skladníkovi sa objaví na displeji údaj odkiaľ a kam má paletu či iné balenie presunúť. Skladník má opäť možnosť uskutočňovať doplňovanie vychystávacích miest podľa vlastného uváženia, pokiaľ sa to javí užitočné.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky