WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Zaskladnenie

Návrh skladovej lokácie pri zaskladňovaní vykonáva systém chaotickým spôsobom s rešpektovaním pravidiel pre zaskladňovanie (sekcie) a s ohľadom na obrátkovosť tovaru. Pri zaskladnení skladník načíta čiarový kód palety (kartónu) a podľa inštrukcií pre tovar odvezie na danú adresu. Správnosť zaskladnenia potvrdí načítaním čiarového kódu zo štítku na regále. Druhá metóda zaskladnenia umožnuje ponechať výber skladovej lokácie na skladníkovi, ktorý iba načítaním adresy z regálu systému oznamuje kam tovar zaskladnil. I v tomto prípade je vykonávaná kontrola definovaných pravidiel pre zaskladňovanie.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky