WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Správcovský modul SmartAdmin

Tento modul slúži k nastaveniu parametrov, konfigurácii systému SmartStock.WMS a k definícii pravidiel pre jednotlivé operácie. Slúži taktiež k vytvoreniu modelu skladu so všetkými skladovými, príjmovými, baliacimi a expedičnými lokáciami. Umožňuje definovať jednotlivé sekcie a zóny, stanoviť optimálne prístupové trasy a referenčné body pre zaskladňovanie s rešpektovaním obrátkovosti tovaru. Z užívateĺskej úrovne je možnosť pružne vykonávať akékoľvek zmeny v konfigurácii skladu, napr. pridanie nových regálov, zmena umiestnenia regálov, dočasné zablokovanie určitých skladových lokácií apod.

Sklad je možné rozdeliť do sekcií a do zón. Rozdelenie na sekcie umožňuje definovať oblasti skladu s určitými skladovacími podmienkami. V každej skladovej karte je potom uvedené, v ktorej sekcii je možné tovar skladovať. Môžu byť definované napr. sekcie: suchý sklad potravín, chladený sklad potravín, suchý sklad drogérie. Takto je zaistené, že každý tovar je zaskladňovaný do správneho miesta podľa nastavených pravidiel. Nezávisle na rozdelení skladu na sekcie je možné definovať rozdelenie na zóny. Ku každej nadefinovanej zóne je možné prideliť prístupové práva pre určitých pracovníkov, ktorí môžu pracovať len v daných zónach. Vstupujúce objednávky sú potom rozdelované na jednotlivé subobjednávky podľa sekcií či zón a v priestore balenia potom dochádza ku konsolidácii celej objednávky z jednotlivých subobjednávok.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky