WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Vychystávanie tovaru

Vychystávanie tovaru je možné vykonávať po jednotlivých objednávkach alebo po celých dávkach. Jedna dávka môže obsahovať ľubovoľný počet samostatných objednávok, ktoré je z nejakých dôvodov užitočné spracovať jednorázovo v dávke. Jedným z dôvodov môže byť požiadavka na vychystanie niekoľkých objednávok na určitý čas napr. pre určitého prepravcu alebo na určitú rozvozovú linku. Ďalším dôvodom na združovanie objednávok do dávky je významné zvýšenie produktivity pri spracovaní väčšieho počtu menších objednávok, ktoré naviac napríklad obsahujú rovnaké položky. V prípade jednotlivého spracovania napr. 5 objednávok to bude znamenať 5 ciest z priestoru expedície do skladu a späť a 5 krát výber rovnakej položky zo skladu. V prípade dávkového spracovania je možné združiť všetkých 5 objednávok do jednej dávky (ručne či automaticky podľa def. pravidiel) a celú dávku vychystať jednorázovo. Celá vychystaná dávka je potom v procese balenia rozdelená správne do jednotlivých objednávok, každá objednávka je skontrolovaná a zabalená.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky