WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Príjem tovaru

Príjem je možné vykonávať s kontrolou proti dokladu importovanému z podnikového IS (napr. nákupná objednávka) alebo bez kontroly. Obsluha sníma jednotlivé balenia či jednotlivé kusy načítavaním čiarových kódov a ukladá tovar na paletu označenú čiarovým kódom, prípadne doplní z klávesnice údaj o množstve. Pokiaľ je v karte prijímaného tovaru definovaný príznak sledovania výrobných čísiel, šarže či doby expirácie, je vyžadované doplnenie tohto údaju vložením z klávesnice terminálu či načítaním čiarového kódu s touto informáciou. Pokiaľ sú celopaletové zásielky označené paletovou etiketou s údajmi podľa štandardu EAN128, je možnosť načítaním všetkých čiarových kódov z etikety uskutočniť príjem palety. Všetky uvedené údaje sú automaticky dekódované a spracované v rámci príjmu palety. Po vykonaní príjmu tovaru sú údaje o vykonanom príjme exportované cez rozhranie do podnikového IS.

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky