WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Crossdocking

Po uskutočnení príjmu zostane tovar v priestore príjmu do doby, kým sa vykoná zaskladnenie. Pokiaľ nastane požiadavka na doplnenie vychystávacieho miesta či vykrytie objednávky tovarom, ktorý je umiestený v priestore príjmu, je prioritne odoberané priamo z tohto miesta a vynechá sa tak proces zaskladnenia. Systém môže sám označiť a zablokovať vhodný tovar pre crossdocking alebo ho môže označiť dispečer v rámci príjmu. Tovar tak zostane v príjmovej oblasti, kým bude priamo vyskladnený na danú objednávku.

Kitting

Funkcia "kitting" umožňuje v rámci skladu prevádzať kompletáciu komponentov do celku alebo kittov. Kit reprezentuje zostavu položiek, komponentov rôzneho množstva, ktoré majú byť vychystané ako jeden celok. SmartStock.WMS podporuje import takýchto zostáv, kitov, z informačného systému, označovanie kitu identifikačnou produktovou etiketou a ďalšiu manipulaciu už s touto novo vzniknutou zostavou. Systém umožňuje monitorovať kity v celom procese prechodom v sklade, podrobne definovať parametre kitu, rozšíriť povinné a nepovinné položky v kitu a špecifikovať ich poradie. V rámci kittingu je možné zostavovať aj tzv. dynamické kity, čo sú kity s rovnakým označením, ale odlišným obsahom.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky