WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Priebežná inventúra

Táto funkcia generuje priebežné úlohy k uskutočňovaniu inventúr na daných skladových lokáciách. V skladovej karte každého tovaru je možnosť zadať interval pre prepočítanie tohto tovaru. Systém pri rešpektovaní tohto intervalu u každého tovaru vygeneruje príkaz pre prepočítanie tohto tovaru v konkrétnej skladovej lokácii v okamžiku, keď je tam množstvo blížiace sa nule. Vychádza sa z jednoduchej filozofie, že najjednoduchšia je kontrola prázdneho regálu. Skladník zadá do terminálu skutočné množstvo na danej lokácii, systém to porovná s predpokladaným stavom a vygeneruje záznam o kontrole s prípadným zisteným inventárnym rozdielom. Tieto rozdiely rieši a akceptuje pracovník s daným oprávnením a prístupovým právom. Úlohy pre priebežnú inventúru sú generované automaticky, sú ukladané do databázy a môžu byť pracovníkmi kedykoľvek vykonávané, napr. v období, keď nie sú v systéme iné úlohy. Informácie o inventárnych rozdieloch sú odoslané do podnikového IS.

Ako záznam o priebežnej inventúre je možné rovnako považovať tiež kontrolný dotaz na stav vždy v okamžiku, keď je paleta prázdna.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky