WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Dispečerský / manažérsky modul SmartReport

Umožňuje vykonávať dispečerovi manipuláciu so vstupnými údajmi pre vyskladňovanie (prichádzajúce objednávky). Dispečer môže združovať viac objednávok do jednej vlny / dávky, ktorá sa následne spracuje ako jediná objednávka, je možnosť meniť priority u objednávok, plánovať vychystávanie objednávok na určitý čas alebo nechať objednávky automaticky transparentne prechádzať týmto modulom priamo do SmartStock.WMS spracovania. Zároveň poskytuje detailné informácie o všetkých činnostiach v sklade, stave jednotlivých objednávok, stupeň rozpracovania, stav na príjme tovaru, informácie o inventárnych rozdieloch, informácie o vyťaženosti pracovníkov. Sú tu viditeľné všetky objednávky nachádzajúce sa v systéme, u rozpracovaných je vidieť ich stav v percentách rozpracovanosti, údaj, ktorí skladníci na danej objednávke aktuálne pracujú. Tento modul taktiež umožňuje priamo vkladať objednávky do systému.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky